کارتون باب اسفنجی (Sponge Bob) کارتون زیبا و دلنشینی که از شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خلال برنامه های عمو پورنگ پخش میشد… این کارتون که در سراسر دنیا برای خودش اسم و رسمی بپا کرده به خوبی از نماد ها استفاده کرده بدون این کسی متوجه شود…اما یادتان باشد در رسانه ها هر فیلم یا کارتون یا هر چیزی که به مخاطب زیادی برسد (در جهان) بدون شک تحت کنترل فراماسون ها است…کارتون باب اسفنجی هم از این قاعده مستثنی نیست و دستگاه فراماسونری برای این کارتون هم از جهت نمادگرایی کم نگذاشته است

 نماد هرم و چشم جهان بین در پشت دو کاراکتر درون قفسه مشاهده میکنید…

فراماسونری در پرتو کارتون باب اسفنجی فراماسونری در پرتو کارتون باب اسفنجی

نماد چشم جهان بین بر روی کلاه کاراکتر(چاق) و در عکس پایین بر روی کلاه ها دقت کنید…

فراماسونری در پرتو کارتون باب اسفنجی فراماسونری در پرتو کارتون باب اسفنجی

فراماسونری در پرتو کارتون باب اسفنجی فراماسونری در پرتو کارتون باب اسفنجی

در عکس اولی و دومی نماد چشم بر روی در وجود دارد و زمین زیر پای آنها به صورت شطرنجی است در ضمن در عکس دومی بر روی بالای پرده ها نماد تک چشم مکرر تکرار شده…

فراماسونری در پرتو کارتون باب اسفنجی فراماسونری در پرتو کارتون باب اسفنجی

فراماسونری در پرتو کارتون باب اسفنجی فراماسونری در پرتو کارتون باب اسفنجی

نماد هرم که میبینید تکه ای از سرش جدا شده

فراماسونری در پرتو کارتون باب اسفنجی فراماسونری در پرتو کارتون باب اسفنجی

باز هم میبینید موجودی تک چشم در این نوع کارتون ها قرار دارد…(به زودی دیگر کاراکترهای تک چشم را در سایت قرار خواهیم داد)

فراماسونری در پرتو کارتون باب اسفنجی فراماسونری در پرتو کارتون باب اسفنجی