علاوه بر اطلاق آیات توسّل كه هر گونه توسّل را كه مخالف اصول اعتقادى صحیح اسلامى نباشد، مجاز، بلكه مطلوب، مى شمرد. روایات زیادى هم كه در حدّ تواتر یا قریب به تواتر است در زمینه توسّل داریم.

بسیارى از این روایات مربوط به توسّل به شخص پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله)است كه گاه قبل از تولّد و گاه بعد از تولّد و یا در حال حیات، و گاه بعد از رحلت آن حضرت مى باشد.

البتّه قسمت دیگرى هم مربوط به توسّل به غیر پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) از رجال دین است.

اضافه مى كنم كه بعضى به صورت درخواست و دعاست و بعضى به صورت تقاضاى شفاعت در پیشگاه خدا و بعضى خدا را به مقام پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) خواندن. خلاصه تمام اقسام توسّل در این روایات دیده مى شود به گونه اى كه راه را بر

تمام بهانه جویان وهّابى مى بندد.

اكنون به چند نمونه از این روایات توجّه كنید:

1ـ توسّل آدم به پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) قبل از آن كه پیغمبر متولّد شود. «حاكم» در «مستدرك» و جماعت دیگرى از محدّثان، این حدیث را نقل كرده اند كه پیغمبر اكرم مى فرماید: هنگامى كه آدم مرتكب آن خطاى خود شد، عرض كرد : «یَا رَبِّ!

اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّد لَمّا غَفَرْتَ لِى; خدایا من تو را به حقّ محمّد(صلى الله علیه وآله)مى خوانم كه مرا ببخشى». خداوند عالم فرمود: تو محمّد را از كجا شناختى در حالى كه هنوز او را نیافریده ام؟!

آدم عرض كرد : پروردگارا! این به سبب آن است كه وقتى مرا با قدرت خود آفریدى و از روح خود در من دمیدى، سرم را بلند كرده و دیدم این جمله بر پایه هاى عرش نوشته شده است : «لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله». از این عبارت فهمیدم كه تو نام محمّد

را به نام خود اضافه نمى كنى مگر به این دلیل كه محبوب ترین خلایق نزد توست.

خداوند خطاب كرد : آدم راست گفتى. «انه لاََحَبُّ الخلق إلىَّ ; او محبوب ترین خلق نزد من است». «ادعونى بحقّه فقد غفرت لك; به حقّ محمّد مرا بخوان من تو را مى آمرزم».(1)

2ـ حدیث دیگر مربوط به توسّل ابوطالب به پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) در حال كودكى است; خلاصه حدیث چنین است كه ابن عساكر در كتاب فتح البارى نقل مى كند : وقتى خشكسالى در مكّه واقع شد. قریش نزد ابوطالب رفته و گفتند: تمام بیابان

ها خشك شده، قحطى همه جا را در هم كوبیده، بیا برویم و از خدا طلب باران كنیم.

ابوطالب حركت كرد در حالى كه كودكى با او بود (منظور از كودك پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) است كه در حال طفولیّت بود). چهره این كودك مانند آفتاب درخشان بود. ابوطالب در حالى كه پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) را بغل كرده بود، پشت خود را

به كعبه چسبانید و به همین كودك متوسّل شد; در حالى كه در آسمان هیچ ابرى نبود، ناگهان ابرها از این طرف و آن طرف در آسمان ظاهر شدند و به هم پیوستند و چنان بارانى بارید كه بر اثر آن بیابان هاى خشك سرسبز شد. ابوطالب در این زمینه شعرى

در مدح پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) فرموده:

و أبیض یستسقى الغمام بوجهه *** ثمال الیتامى عصمة للأرامل

یعنى : «پیغمبر اكرم سفید رویى است كه ابرها به خاطر او مى بارند. پناهگاه یتیمان و نگاهدارنده بیوه زنان خواهد بود».(2)

3ـ توسّل مرد نابینا به پیامبر(صلى الله علیه وآله)، كه در زمان نبوّت خدمت پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) رسید و شفا گرفت و چشم خود را بازیافت. روایت در صحیح ترمذى و همچنین سنن ابن ماجه، مسند احمد و كتاب هاى دیگر نقل شده است.(3)

به این ترتیب حدیث از نظر سند مدارك مهمّى دارد. خلاصه حدیث چنین است:

مرد نابینایى خدمت پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) آمد و عرض كرد: اى رسول خدا! از خدا بخواه كه مرا شفا دهد و چشمم را به من باز گرداند.

پیغمبر فرمود: اگر بخواهى من دعا مى كنم و اگر بخواهى صبر كن. این صبر براى تو بهتر است. (و شاید مصلحت تو در همین حالت باشد) ولى پیرمرد بر خواسته خود اصرار كرد.

پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) به او دستور داد وضوى كامل و خوب بگیرد و دو ركعت نماز بخواند و بعد از نماز این دعا را بخواند: «اللّهم إنّى اسئَلُكَ و أتوجّه إلیك بنبیك محمّد نبى الرحمة یا محمّد إنّى أتوجّه بك إلى ربّى فى حاجتى لتُقضى، اللهم شَفِّعه فىَّ;

خداوندا من تو را مى خوانم و به سوى تو متوجّه مى شوم به وسیله پیغمبرت محمّد نبىّ رحمت، اى محمّد من متوجّه مى شوم به سوى پروردگارم در حاجتم كه حاجتم برآورده شود، خداوندا او را شفیع من قرار بده».

مرد دنبال آن برنامه رفت تا وضو بگیرد، و نماز را بخواند و دعایى را كه پیغمبر به او تعلیم داده بود، انجام دهد.

عثمان بن عمیر راوى این حدیث مى گوید: ما در همان مجلس نشسته بودیم و سخن مى گفتیم، مدّتى گذشت، دیدیم مرد نابینا وارد مجلس شد در حالى كه هیچ آثارى از نابینایى در او نبود و چشمش روشن بود.

جالب این است كه بسیارى از بزرگان اهل سنّت تصریح كرده اند كه این حدیث صحیح است. ترمذى حدیث را صحیح مى داند. ابن ماجه گفته است صحیح است. رفاعى گفته شكى نیست كه این حدیث صحیح و مشهور است.(4)

4ـ توسّل به پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) بعد از حیات او، یكى از علماى معروف اهل سنّت به نام «دارمى» در كتاب معروفش به نام سنن دارمى در بابى كه تحت عنوان باب ما حكم الله تعالى نبیه(صلى الله علیه وآله) بعد موته (این باب درباره كرامت ها

و احترام هایى است كه خداوند تعالى نسبت به پیغمبر بعد از موتش داشته است) آورده، چنین مى گوید:

قحطى شدیدى در مدینه پیش آمد. گروهى از مردم نزد عایشه رفته و چاره جویى خواستند، عایشه گفت : بروید كنار قبر پیغمبر. سوراخى در سقف بالاى قبر بكنید به طورى كه آسمان از آنجا دیده شود و منتظر نتیجه باشید. رفتند و آن سقف را سوراخ

كردندبه طورى كه آسمان دیده مى شد، باران فراوانى باریدن گرفت به قدرى كه بعد از مدّتى بیابان ها سرسبز شد و شتران چاق و فربه شدند.(5)

5ـ توسّل به عموى پیغمبر عبّاس، «بخارى» در صحیح خود نقل مى كند كه عمر بن خطّاب هنگامى كه در مدینه قحطى شد به وسیله عبّاس بن عبدالمطلب از خدا تقاضاى باران كرد و عبارتش در موقع دعا این بود: «اللّهم إنّا كنّا نتوسّل إلیك بنبیّنا وتسقینا و

إنّا نتوسّل إلیك بعمّ نبیّنا فاسقنا; خداوندا ما به پیامبر خود متوسّل مى شدیم و تو باران براى ما مى فرستادى، الآن متوسّل به عموى پیغمبرمان مى شویم، باران براى ما بفرست». راوى مى گوید به دنبال آن باران فراوانى نازل شد.(6)

6ـ ابن حجر مكّى در صواعق از امام شافعى پیشواى معروف اهل سنّت نقل مى كند كه شافعى به اهل بیت پیغمبر(صلى الله علیه وآله) توسّل مى جست و این شعر معروف را از او نقل مى كند:

آل النبى ذریعتى *** و هم الیه وسیلتى

ارجوا بهم اعطى غداً *** بید الیمین صحیفتى

خاندان پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) وسیله منند آنها در پیشگاه او سبب تقرّب من مى باشند، امیدوارم فرداى قیامت به سبب آنها نامه اعمال من به دست راست من سپرده شود!

این حدیث را «رفاعى» نویسنده كتاب التوصّل إلى حقیقة التوسّل در كتاب خود آورده است.(7)

همین نویسنده كه در مورد توسّل بسیار سخت گیر است، 26 حدیث از كتب و منابع مختلف اهل سنّت در آن جا نقل كرده، گرچه اصرار دارد برخى از این احادیث را مخدوش قلمداد كند، ولى احادیث در سرحدّ تواتر یا قریب به تواتر و در كتب معتبر و معروف

اهل سنّت آمده، و چیزى نیست كه قابل خرده گیرى بوده باشد. ما تنها بخشى از احادیث را در این جا ذكر كردیم وگرنه احادیث در این زمینه بسیار زیاد است.