اول – مرید قبل از هر چیز باید بوسیلهٴ توبه، نفس خویش را از گناهان و اخلاق زشت پاك سازد. در آغاز به قصد توبه غسل كن، در حال غسل گناهان و آلودگیهای باطنی خود را درنظر بگیر و به خدای مهربان عرض كن: پروردگارا از گناهان توبه كردم و به سوی تو باز گشتم، تصمیم دارم دیگر گناه نكنم. چنانكه بدنم را با آب پاكیزه می كنم، قلبم را نیز از گناه و اخلاق رذیله پاك می سازم.

دوم – خود را همواره در محضر خدا ببین، سعی كن در همهٴ احوال بیاد خدا باشی، و اگر غفلتی عارض شد فوراً باز گرد.

سوم – از نفس خودت كاملاً مراقبت كن كه به گناه آلوده نشود. در شبانه روز ساعتی را برای محاسبه نفس قرار بده، با كمال دقت به حساب اعمال روزانه ات برس و جداً او را مورد محاسبه و مؤاخذه قرار بده.

چهارم – سكوت را رعایت كن، و جز به مقدار ضرورت سخن نگو.

پنجم – به مقدار نیاز غذا بخور، و از پرخوری و شكم پرستی اجتناب كن.

ششم – دائم الوضو باش. هر وقت وضویت باطل شد فوراً وضو بگیر. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای متعال می فرماید: هر كس كه بعد از بطلان وضو، تجدید وضو نكند به من جفا كرده است و هر كس كه بعد از وضو دو ركعت نماز نخواند جفا كرده است. و هر كس كه نماز بخواند و در امر دنیا و آخرت دعا كند و من دعایش را اجابت نكنم به او جفا كرده ام. ولی من خدای جفا كار نیستم 1
--------------------------------------------------------------------------------
1- قال النبی صلی الله علیه و آله: یقول الله تعالی: من احدث ولم یتوضّأ فقد جفانی، و من احدث و توضّأ و لم یصلّ ركعتین فقد جفانی، و من احدث و توضّأ و صلّی ركعتین و دعانی و لم اجبه فیما سالنی من امر دینه و دنیاه فقد جفوته و لست بربّ جاف - وسائل / ج 1 ص 268.


هفتم – در شبانه روز ساعتی را به توجه و حضور قلب اختصاص بده. و اگر در شب و بالاخص به هنگام سحر باشد بهتر است. در گوشهٴ خلوت بنشین، سر را بر زانو بگذار، و تمام حواست را در صورت خود متمركز ساز، و از ورود خاطرات و افكار بیگانه جداً جلوگیری كن. مدتی بدین عمل ادامه بده شاید بدین وسیله تمثلات و مكاشفاتی برای تو حاصل شود.

هشتم – ذكر « یا حیّ‌ یا قیّوم یا من لا اله الاّ انت» را ورد زبان خود قرار بده و همواره با حضور قلب آن را تكرار كن.

نهم – در شبانه روز یك سجدهٴ طولانی انجام بده، و به مقداری كه قدرت داری و با حضور قلب، این ذكر را تكرار كن: «لا اله الاّ انت، سبحانك انّی كنت من الظالمین».

ادامهٴ این سجده طولانی مجرب است و آثار خوبی را دربر دارد. از بعض سالكین نقل شده كه در سجده چهار هزار مرتبه این ذكر را تكرار می نموده است.

دهم – در شبانه روز ساعتی را تعیین كن و با حضور قلب، ذكر « یاغنیّ یا مغنیّ» را تكرار كن.

یازدهم – هر روز با حضور قلب مقداری قرآن بخوان و در معانی آیات تفكر كن و اگر ایستاده بخوانی بهتر است.

دوازدهم – هنگام سحر از خواب برخیز. وضو بگیر و در جای خلوت، و با حضور قلب نماز شب را بخوان. قنوت نماز وتر را طولانی كن، و برای خودت و مؤمنین طلب مغفرت كن.

بعد از نماز شب، آیهٴ سخره را با حضور قلب، هفتاد مرتبه بخوان كه برای تحصیل یقین و نفی خواطر مفید و مجرب است. آیه سخره این است:

«انّ ربّكم الله الذی خلق السموات والارض فی سته ایّام ثم استوی علی العرش، یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثاً والشمس والقمر والنجوم مسخّرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله ربّ العالمین – ادعوا ربّكم تضرعاً و خفیه انّه لا یحبّ المعتدین – ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها و ادعوه خوفاً و طمعاً ان رحمه الله قریب من المحسنین1.

برای حصول نتیجه مطلوب لازم است مدت چهل شبانه روز به دستور العملهای مذكور عمل كند. امكان دارد مورد توجه خدای سبحان قرار گیرد، و تمثلات و مكاشفاتی برایش حاصل شود. لیكن اگر در چهلم اول چنین توفیقی نصیبش نشد نباید مأیوس شود بلكه چهلم دوم را با جدیت بیشتر شروع كند و تا حصول نتیجه ادامه دهد. چنانكه باز هم توفیق نیافت چهلم سوم و چهارم و ... تا حصول نتیجه ادامه دهد. و هیچگاه از عمل و جدیت و جهاد دست بر ندارد. در طریق سلوك جدید كند و از خدای مهربان توفیق بخواهد، هر گاه كه استعداد و قابلیت یافت مورد افاضات الهی قرار خواهد گرفت.

در صورتیكه سالك در آغاز امر، قدرت و همت همهٴ این اعمال را نداشت می تواند از مقدار كم شروع كند و تدریجاً به آن بیفزاید.

لیكن مهمترین این اعمال، تفكر و مراقبت نفس و حضور قلب و توجه به خداست. موضوع مهم این است كه سالك، همهٴ افكار پراكنده و خواطر را از نفس خویش طرد كند و یك سره متوجه خدا باشد، البته كاریست بسیار دشوار.